martes, 13 de abril de 2010

O Castelo de Andrade

foto: Victor M. Galdón

Un pouco de historia:
O Castelo de Andrade está situado no concello de Pontedeume, provincia da Coruña. Máis concretamente na parroquia de Nogueirosa, polo que tamén é coñecido como Torre de Nogueirosa. A orixe do castelo está moi ligada ao Conde de Andrade, Fernán Pérez (O Bó) que ordenou a súa construcción en 1369. No século XV foi un importante posto defensivo durante as guerras Irmandiñas tras as que quedou case completamente destruido. Conta a historia que durante estas revoltas foi atacado por Alonso de Lanzós. Apresado este xunto aos seus seguidores e trasladado aos subterráneos do castelo onde pereceu. Conta a lenda que despois de 100 días preso nunha escura mazmorra sen ver a luz do día foi enterrado vivo, de pe e no interior dun muro de 3 metros de espesor, despois de amputarlle a man dereita como ao resto dos xefes irmandiños apresados... cousas da Idade Media, que eran así de brutiños. Se queredes saber algo máis da historia deste castelo:
Castillo de los Andrade (en español)foto: Victor M. Galdón

O modelo:
Fixen a primeira versión deste modelo aló por Agosto do 2007, pero por diferentes razóns (que daquela descoñecía) o modelo non puido formar parte da capa 3D. Finalmente e tras unha revisión e unha segunda versión o modelo foi aceptado permanecendo ata agora visible en Google Earth. A última versíón do modelo podedes atopala aquí. Foi un dos primeiro modelos que realicei nos que tamén creei parte do terreno para poder adaptar mellor a topografía e facela máis aproximada á realidade. Tamén é o primeiro modelo no que incluín unha árbore, que neste caso foi este modelo de dandis. É un dos meus modelos máis populares, e o que está incluido nun maior número de coleccións... :)

A continuación tedes unhas cantas imaxes de como loce o modelo no seu entorno: ...Translation:

Andrade Castle

Some History:

Andrade Castle is placed in the municipality of Pontedeume, in A Coruña province. In Nogueirosa parish to be precise, that's why is also known as Nogueirosa Tower. The origins of the Castle are very linked with the Count of Andrade, Fernán Pérez "O Bó" (The Good One) who ordered its building in 1369. In XV century it was a very important defensive post during the 'Irmandiños' wars wich caused its destruction. History tells that during one those riots it was assaulted for Alonso de Lanzós. Captured with his followers he was jailed in the dungeons of the castle where he dies. Legend tells that after 100 days jailed in the dark dungeon without seeing daylight he was buried alive into a wall 3 meters wide, after his right hand was amputated like to all the 'Irmandiños' chiefs... Middle Age stuff, so brute!. If you want to know more about this Castle history:

Castillo de Andrade (in Spanish)

The Model:

I did the first version of this model around August 2007, but for a wide range of reasons (I didn't wknow then) the model didn't take part of the 3D layer. Finally, after a review and a second version the model was acepted and is visible in Google Earth till now. You can found the last version here. It was one of the first models I made with some terrain to fit it better with the sorroundings. It's also the first model wich I included a tree, in this case I used this model from dandis. It's one of my most popular models and it's aldo icluded in a lot of collections.... :)

You'll see a few images of the model and its sorroundings after the jump...


2 comentarios:

Alejandro S. dijo...

Muy chulo el modelo. Ánimo y mucha suerte con tu blog!

Trasancos dijo...

Muchas gracias Alejandro... espero no decepcionar ;)