miércoles, 14 de abril de 2010

Novo accesorio de traducción. New translation gadget.

Despois de darlle moitas voltas ao asunto da traducción do blog, finalmente decidinme por un accesorio de traducción automático que poderedes ver xusto por debaixo do encabezamento do blog. Non fai unhas traduccións moi exactas, pero si bastante aproximadas, e ademais de útil afórrame moitísimo traballo. Espero que cumpla a súa función.

After think for a while over the translation affair, I finally decided to add a translation gadget that you should find just under the blog header. The translation that you can obtain it's not what I would call exact, but is accurate enough to understand it, it's really useful and efforts me a lot of work. I hope it works.

No hay comentarios: